Skip to main content
Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new
Norsk

Barrieredagen 2020

 • Barrier management
 • Date:
 • Location: Valhall, Ptil

Barrieredagen 2020

 • Velkommen
  Caroline Lagoutte, Petroleumstilsynet
 • Aldri en ny storulykke
  Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet
 • Tilsynserfaringer, forbedringer og fortsatte utfordringer
  Petroleumstilsynet
 • Pause
 • Krav, metode og implementering i drift
  Kristian Gould, Equinor og Koen van der Merwe, DNV GL
 • Lunsj
 • Barrierestyring i et helhetsperspektiv
  Kjell Sandve, ConocoPhillips
 • Nettverk for barrierestyring i drift, med eksempler fra JIP om oppfølging av O&O barrierer
  Ole Magnus Nyheim, Safetec
 • Pause
 • Risikostyring, fagkunnskap og partssamarbeid
  Jorunn Birkeland, SAS-ingeniør og NITO-tillitsvalgt i Equinor, og leder NITO Petroleum
 • Overvåking av barrieretilstand – status og ulik praksis
  Knut Øien, SINTEF
 • Barrierestyring i daglig drift. Operasjonell implementering – organisatorisk forankring
  Glenn Gormsen, Offshore Installation Manager på Maersk Inspirer
 • Oppsummering og avslutning
  Petroleumstilsynet
 • Slutt