Skip to main content
Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new
Norsk

Sikkerhet – status og signaler 2018/2019

 • Working environment
 • Barrier management
 • Emergency preparedness
 • Cyber security
 • Risk management
 • Maintenance management
 • Date:

Sikkerhet - Status & Signaler

 • Status og signaler 2018 – 2019
  Anne Myhrvold
 • Sikker – sterk – tydelig
  Hovedtema 2019
 • Tilsyn og planer i 2019
  Ingvill H. Foss og Bjørn Thomas Bache
 • Regelverk og partssamarbeid
  Sigve Knudsen
 • Framtidsbilder
  Finn Carlsen
 • Spørsmål fra salen

Contact

Caroline Lagoutte

Communication adviser