Skip to main content
Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new
Norsk

Forstå det norske regimet - 2019

 • Date:
 • Location: Valhall, Ptil

Forstå det norske regimet

 • Velkommen
  Anne Myhrvold, direktør, Ptil
 • Ptils rolle i forvaltningen av petroleumsvirksomheten
  Direktorat og tilsyn - Utøvelse av myndighet og dialog med næringen -Informasjon og veiledning til det offentlige - Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Ptil
 • Pause
 • Utviklingen av dagens regime - historisk tilbakeblikk
  Utviklingen av sentrale prinsipper - Den første fasen - Alexander L. Kielland-ulykken - Ny petroleumslov - Funksjonsrettet regelverk - Paul Bang, spesialrådgiver, Ptil
 • Lunsj
 • Overvåking av sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten
  RNNP: Trender og utviklingstrekk - Torleif Husebø, Ptil - Forvaltningsmessig perspektiv - Paul Bang, Ptil
 • Dagens sikkerhetsregime og veien videre
  Tillit og ansvar under press? Kristin Kragseth, Vår Energi - Håkon Aasen Bjerkeli, Industri Energi og Ingvill H. Foss, Ptil - Diskusjoner med salen
 • Slutt

Contact