Petroleumstilsynet arrangerer et spennende fagseminar om korrosjon under isolasjon (KUI) på Park Inn by Radisson Stavanger Hotel.

KUI er identifisert som rotårsak for flere alvorlige hendelser med storulykkepotensiale.

Målet med fagdagen er å informere om erfaring og pågående aktiviteter, stimulere til diskusjon og læring. Vi legger opp til deltagelse fra fagpersoner innen prosess, teknisk sikkerhet, vedlikehold, materialteknologi og leverandørindustri. Det blir satt av tid til diskusjon etter hver presentasjon.

I forlengelsen av KUI-dagen vil Norsk Korrosjonsteknisk Forening arrangere et materialseminar med start 7. juni kl. 14.00 og 8. juni (egen påmelding til dette i regi av NKF).