Bakgrunnen for webinaret er to studiar vi fekk gjennomført i 2020 av Wood og DNV. I dette arrangementet vil vi presentere desse rapportane.

Her kan du sjå rapportane:

Styring av integritet frå brønnhode til innretning (Wood)

Integritetsstyring og tilstandskontroll av røyr og subsea (DNV)

Det vil i tillegg vere to innlegg frå operatørselskap på norsk sokkel relatert til tema teke opp i rapportane.