Via Innovasjondagen vil vi sette fokus på myndighetenes syn på innovasjon, teknologiutvikling, ansvar og bruk.

Innovasjons- og teknologiprosjektene: Hvilke HMS-effekt prosjektene har hatt, og er det mulig å kvantifisere?

Arrangementet vil gå fra kl.09.00 til 12.00 og vil streames fra OD sine lokaler.

Hold av dato!