Petroleumsvirksomheten er i kontinuerlig endring og er en industri som i løpet av de siste 50 årene har vokst til en nasjonal hovednæring og en global teknologileverandør. Over tid har mer og mer av virksomheten blitt flyttet ned på havbunnen, og havbunnsutbygginger er aktuelt for et stort flertall av eksisterende funn.

Myndighetenes felles regelverk stiller samme krav til ulykkesforebygging og reduksjon av miljøkonsekvenser enten virksomhet foregår over eller under vann.

I 2019 ble regelverket presisert gjennom en endring for å klargjøre operatørens ansvar for å oppdage akutt forurensing.

Webinaret vil ta opp tilsynserfaringer fra myndighetene, blant annet erfaringer fra tilsynskampanjen mot lekkasjedeteksjon på havbunnsinstallasjoner. Læring etter hendelser med akutte utslipp vil også være et tema.

Vi vil også se på hvilke teknologier som finnes og hvordan teknologiene kan bidra til å oppnå forbedringer.

Det er åpent for å sende inn spørsmål i forbindelse med temaene som tas opp. Det er en fordel å sende inn spørsmål på forhånd så vi kan forberede svar, men kan også gjøres underveis i seminaret: ingvill.rosland@ptil.no

Relevant lesing:

Felles-tilsyn med havbunnsinnretninger