Statsråd Anniken Hauglie  åpner konferansen på Clarion Energy hotell i Stavanger. Der vil hun snakke om regjeringens tanker om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i lys av den nye stortingsmeldingen.

Blant foredragsholdere finner vi direktøren for Stami, Pål Molander, professor i risikostyring, Terje Aven og sosiolog Tian Sørhaug. Thomas Falk fra Maersk Drilling kommer for å snakke om hva vi kan lære av dødsulykken på Maersk Interceptor. 

Forbedring gjennom partssamarbeid er undertittel for årets konferanse.

For å opprettholde sikkerhetsnivået på norsk sokkel – også i vanskeligere tider – er bransjen helt avhengig av at selskapene samarbeider tett med sine ansatte og myndighetene. Sikkerhetsforum er en arena for dette samarbeidet.

Konferansen er en viktig møteplass for HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, ledere og myndigheter fra petroleumsvirksomheten.