Til Topplederkonferansen 2021 inviterer vi ledere og beslutningstaker fra forskjellige bransjer for å belyse relevante problemstillinger. 

Målet med Topplederkonferansen er å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen.

Årets program favnet vidt, og har både foredragsholdere og deltakere fra øverste nivå. Arrangementet går av stabelen 28. oktober på Radisson Blu Atlantic i Stavanger.