Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Topplederkonferansen 2020

Topplederkonferansen er en årlig møteplass for ledere og beslutningstakere i bransjen, hvor vi belyser utfordringer og endringer i det norske sikkerhetsregimet.

 • Dato:

 • Registering og kaffe

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Velkommen til Topplederkonferansen 2020

 • En bransje i endring

  Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea

  Om olje og fornybar – overganger, utfordringer og muligheter

  Trude Sundset, adm. dir., Gassnova

  Om grønn omstilling; hvilken rolle spiller CCS?

  Anniken Hauglie, adm. dir., Norsk olje og gass

  Om oljenæringens satsing i ny energimiks

  Tove Lunde, styreleder for Global Offshore Wind Health & Safety Organisation (G+)

  Om sikkerhetens betydning i en ny bransje

  Torleif Husebø, fagleder, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på fornybar

  Pause

 • Olje og gass de neste 50 årene

  Harald Solberg, adm. dir., Norges Rederiforbund

  Om rederbransjens realiteter

  Senfase – hvordan ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø?

  Arne Sigve Nylund, konserndirektør UPN, Equinor

  Om sikker drift av modne felt

  Steinar Våge, adm. dir., ConocoPhillips

  Om Ekofisk – først og sist på norsk sokkel?

  Kjell Marius Auflem, tilsynsleder, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på senfase

  Lunsj

  Teknologiutvikling - risiko og ansvarsplassering

  Karl Johnny Hersvik, adm. dir., Aker BP

  Om nyskaping og (u)sikkerhet

  Rodica Mihai, seniorforsker, Norce

  Om autonom boring

  Linn Iren Vestly Bergh, seniorrådgiver, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på digitalisering

  Ståle Kyllingstad, adm. dir., IKM og styreleder i Norsk Industri Olje & gass

  Om leverandørenes dilemma og muligheter

  Pause

 • Framtidsperspektiver

  Stig-Rune Refvik, Safe og Lill-Heidi Bakkerud, IE – i samtale

  Om arbeidstakerperspektivet

  Eldar Sætre, konsernsjef, Equinor

  Om hvordan skape god sikkerhetskultur i en ny tid

  Slutt

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver