Til Topplederkonferansen 2020 kommer ledere og beslutningstaker fra forskjellige bransjer til å belyse relevante problemstillinger. 

Målet med Topplederkonferansen er å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen.

Årets program favner vidt, og har både foredragsholdere og deltakere fra øverste nivå. Arrangementet går av stabelen 21. oktober på Radisson Blu Atlantic i Stavanger.

Konferansen er for spesielt inviterte gjester. Men signalene, debatten og konklusjonene skal vi dele med hele næringen i tiden etterpå.