Programmet er en velvoksen ungdom verdig. På talerstolen står en rekke spenstige og spennende foredragsholdere med interessante synspunkter og tema på blokken.

De har også sine meningers mot. Akkurat som Sikkerhetsforum.