Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

  • Dato:
  • Sted: Clarion Energy Hotel, Stavnger

SIKKERHET & SÅRBARHET

  • Registrering og kaffe
  • Åpning
    Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet

PARTSSAMARBEID

  • Intro
  • Respekt for spillereglene: Hvordan samarbeider LO og NHO?
    Rolf Negård, forhandlingsdirektør, NHO og Knut Bodding, avdelingsleder, LO
  • Tett på: VO-rollen i praksis
    Film
  • Forventninger til oppfølging av HMS-meldingen
    Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister
  • PAUSE

LÆRING ETTER HENDELSER

  • Intro
  • Hvordan stå løpet ut? – Om læring etter hendelser
    Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker, Sintef
  • Ny DFU: IKT-sikkerhet inn i RNNP
    Egil Kai Elde, HSE-leder landanlegg, Equinor

DIGITALISERING

  • Intro
  • Med sikkerhetshull i hjertet
    Marie Elisabeth Gaup Moe, forskningsleder, Sintef
  • Boring: Bedre sikkerhet med digitalisering
    Paul King, Global Operations & Efficiency, Transocean
  • LUNSJ

ARBEIDSMILJØ

  • Intro
  • Leverandørindustrien: Hvordan ivareta arbeidsmiljøet og bygge kultur?
    Kari Svendsbø, HMSS-leder, Aibel

FoU OG NY TEKNOLOGI

  • Intro
  • Teknologiopptak: Hvorfor få opp takten - og hvordan?
    Gunnar Lille, direktør, OG21
  • PAUSE
  • Ny teknologi: Utfordringer for mennesker og organisasjon
    Harald Wesenberg, IT-spesialist, Equinor
  • Hva gjør vi hvis fremtiden blir ubemannet?
    Sven Egil Omdal, journalist og forfatter
  • Debatt om scenarier
    Sven Egil Omdal, Ingvill Hagesæther Foss, Ptil, Knut Thorvaldsen, Norog, Roy Erling Furre, Safe
  • Avslutning
    Anne Myhrvold, Ptil

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver