Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass og diskusjonsarena for spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Årets konferanse ble arrangert tirsdag 28. mai og hadde tittelen Sikkerhet og sårbarhet.

På programmet stod partssamarbeid, læring etter hendelser, digitalisering og automatisering av arbeidsplasser, arbeidsmiljø, forskning og utvikling (FoU) og bruk av ny teknologi.

Blant foredragsholderne var:

  • Anniken Hauglie,  Arbeids- og sosialminister 

  • Harald Wesenberg, IT-spesialist i Equinor

  • Sven Egil Omdal, journalist og forfatter

  • Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker i Sintef

Her kan du se video fra arrangementet:


Introduksjonsvideoer

De røde tråden i programmet var arbeidet i de fem arbeidsgruppene Sikkerhetsforum etablerte i kjøvannet av rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe (den såkalte "Engen-rapporten", 2017) og Stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Meld. St. 12 2017-2018).

Hver programbolk ble introdusert med en kort video.