Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

 • Dato:
 • Sted: Clarion Energy Hotel, Stavnger

 • SIKKERHET & SÅRBARHET

  Registrering og kaffe

  Åpning

  Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet
 • PARTSSAMARBEID

  Intro

  Respekt for spillereglene: Hvordan samarbeider LO og NHO?

  Rolf Negård, forhandlingsdirektør, NHO og Knut Bodding, avdelingsleder, LO

  Tett på: VO-rollen i praksis

  Film

  Forventninger til oppfølging av HMS-meldingen

  Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

  PAUSE

 • LÆRING ETTER HENDELSER

  Intro

  Hvordan stå løpet ut? – Om læring etter hendelser

  Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker, Sintef

  Ny DFU: IKT-sikkerhet inn i RNNP

  Egil Kai Elde, HSE-leder landanlegg, Equinor
 • DIGITALISERING

  Intro

  Med sikkerhetshull i hjertet

  Marie Elisabeth Gaup Moe, forskningsleder, Sintef

  Boring: Bedre sikkerhet med digitalisering

  Paul King, Global Operations & Efficiency, Transocean

  LUNSJ

 • ARBEIDSMILJØ

  Intro

  Leverandørindustrien: Hvordan ivareta arbeidsmiljøet og bygge kultur?

  Kari Svendsbø, HMSS-leder, Aibel
 • FoU OG NY TEKNOLOGI

  Intro

  Teknologiopptak: Hvorfor få opp takten - og hvordan?

  Gunnar Lille, direktør, OG21

  PAUSE

  Ny teknologi: Utfordringer for mennesker og organisasjon

  Harald Wesenberg, IT-spesialist, Equinor

  Hva gjør vi hvis fremtiden blir ubemannet?

  Sven Egil Omdal, journalist og forfatter

  Debatt om scenarier

  Sven Egil Omdal, Ingvill Hagesæther Foss, Ptil, Knut Thorvaldsen, Norog, Roy Erling Furre, Safe

  Avslutning

  Anne Myhrvold, Ptil

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver