Her vil vi presentere en sikkerhetsmessig status for 2020, i tillegg til våre forventninger og signaler til næringen for 2021.