Tid: Torsdag 16. januar 2019 fra 13.30 – 15.30.

Kaffe og kaker fra 13.00.

Seminaret er gratis ved påmelding via lenken over.