Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhet – status og signaler 2019/2020

 • Dato:

 • Sikkerhet – status og signaler 2019/2020

  Presentasjon av Ptils Hovedtema 2020

  Anne Myhrvold, Ptil-direktør

  Sikkerhetsåret 2019 – oppsummering og status

  Ingvill H. Foss, tilsynsdirektør - Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør - Finn Carlsen, fagdirektør - Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår

  Sikkerhetsåret 2020 – Ptils tilsynsprioriteringer og forventninger til selskapene

  Ingvill H. Foss, tilsynsdirektør - Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør - Finn Carlsen, fagdirektør

  Framtidsbilder

  Møtelederne i samtale med Anne Myhrvold, Ingvill H. Foss og Finn Carlsen

  Partssamarbeid

  Anne Myhrvold - Underskriving av avtale

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver