Vi presenterer en sikkerhetsmessig status for 2018, i tillegg til våre forventninger og signaler til næringen for 2019.

Sted: Petroleumstilsynet, kantinen
Tid: Torsdag 10. januar 2019 fra 13.30 – 15.30.

Vi inviterer næringen til arrangementet Sikkerhet – status og signaler torsdag 10. januar 2019 i Ptils kantine i Stavanger.

Kaffe og kaker fra 13.00.

Seminaret er gratis ved påmelding via link.

Her kan du se video fra arrangementet: