Har lang tids innsats på støyområdet gitt lavere risiko?

Seminaret setter fokus på utviklingen av risiko knyttet til støyeksponering gjennom innlegg fra partene, selskaper og institusjoner. Seminaret er et must for alle som arbeider med støy i petroleumsvirksomheten - her vil det være noe å hente for videre forbedring.

Lenke til mer informasjon om seminaret hos Norsk olje og gass.

Seminaret er åpent og uten deltakeravgift. Lunsj blir servert.

Målgruppe: Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten. 

Seminaret arrangeres av Norsk olje og gass basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.