Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Seminar om krav til sikkerhetsdatablad

Seminaret handler om krav til sikkerhetsdatablad (SDS) og retter seg mot leverandører av kjemikalier. Seminaret er gratis og er et samarbeid mellom flere myndigheter som fører tilsyn med SDS.

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10
 • Påmeldingsfrist:
 • Meld deg på

Arrangører for seminaret er: Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet.

 • Seminar om sikkerhetsdatablad

  Registrering og kaffe

  Velkommen

  Erfaringer med kontroll av SDS

  REACH vedlegg II (EU-forordning 2015/830) - Informasjonskrav

  Formålet med informasjon i et SDS

  Kaffepause

  Oppfyllelse av SDS informasjonskrav

  Lunsj

  Oppfyllelse av SDS informasjonskrav (forts.)

  «Vi hører hva dere sier, men ... »

  Deltagere får her mulighet til å diskutere utfordringer de treffer på, og hvordan de løser utfordringene i forbindelse med utarbeidelse og distribusjon av SDS.

  Kaffepause

  Endringer i REACH vedlegg II - hva blir nytt?

  Annen informasjon kreves

  Åpen diskusjon - spørsmål og svar

  Oppsummering og avslutning

Kontakt

Anne Mette Eide

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 34 69