Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Seminar om krav til sikkerhetsdatablad

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10

 • Program

 • Registrering og kaffe

  Velkommen (og praktisk informasjon)

  Petroleumstilsynet

  Erfaringer med kontroll av SDS

  Petroleumstilsynet, Miljødirektøratet, Arbeidstilsynet, DSB

  REACH vedlegg II (EU-forordning 2015/830)

  Informasjonskrav - Formålet med informasjon i et SDS

  PAUSE

  Oppfyllelse av SDS informasjonskrav

  Arbeidstilsynet - DSB - Miljødirektoratet

  LUNSJ

  Oppfyllelse av SDS informasjonskrav (forts.)

  "Vi hører hva dere sier, men..."

  Deltagere får her mulighet til å diskutere utfordringer de treffer på, og hvordan de løser utfordringene i forbindelse med utarbeidelse og distribusjon av SDS.

  PAUSE

  Endringer i REACH vedlegg II - hva blir nytt?

  Arbeidstilsynet

  Annen informasjon som kreves

  Arbeidstilsynet

  Åpen diskusjon - spørsmål og svar

  Alle deltagere

  Oppsummering og avslutning

Kontakt

Anne Mette Eide

Sjefingeniør