Arrangør for seminaret er: Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet.