Hvordan bør vi legge til rette for både å oppnå et minimumsnivå for sikkerhet, og at forbedringer gjøres ut over dette minimumsnivået?

Bakgrunnen for dette seminaret er at Proactima i 2020 gjennomførte et studie for Ptil for å vurdere forskjellige mulige måter å regulere risikostyring. Bruk av risikoakseptkriterer har vært den vanligste måten å regulere, men vi ser stadige tegn på at dette har ført til at fokus skiftes for mye fra system- og risikoforståelse for å oppnå minimumsnivå for sikkerhet og forbedringer ut over dette nivået, til "triviell" verifikasjon av akseptkriterier.

I seminaret diskuterer vi derfor bruk av risikoakseptkriterier som virkemiddel.

Kom og delta i diskusjonen. Innspillene vil brukes i Ptils grunnlag for å ta stilling til om regelverket og praksis på dette området bør justeres.

Hold av dagen 24. november!