Hvordan bør vi legge til rette for både å oppnå et minimumsnivå for sikkerhet, og at forbedringer gjøres ut over dette minimumsnivået?

Bakgrunnen for dette seminaret var at Proactima i 2020 gjennomførte et studie for Ptil for å vurdere forskjellige mulige måter å regulere risikostyring.

Her kan du lese rapporten fra Proactima.

Bruk av risikoakseptkriterer har vært den vanligste måten å regulere, men vi ser stadige tegn på at dette har ført til at fokus skiftes for mye fra system- og risikoforståelse for å oppnå minimumsnivå for sikkerhet og forbedringer ut over dette nivået, til "triviell" verifikasjon av akseptkriterier.

I seminaret diskuterte vi bruk av risikoakseptkriterier som virkemiddel.