Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Benzeneksponering

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:

 • Benzeneksponering og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten Er selskapene rustet til å møte en mulig senkning av grenseverdien?

  Velkommen, bakgrunn, innhold og formål med seminaret

  Finn Carlsen, Fagdirektør, Petroleumstilsynet

  Benzene exposure and cancer. Scientific evidence and regulatory development. Highlights from yesterday’s expert seminar

  Dr. Karl-Christian Nordby Head of the Department of Occupational Medicine and Epidemiology National Institute of Occupational Health, Norway

  General overview of current research status for benzene exposure and cancer risk. Background and scientific evidence for proposed OEL

  Dr. Tim Bowmer, Chairman of Risk Assessment Committee (RAC)

  The carcinogenicity of benzene and public health

  Dr. Peter Infante Peter F. Infante Consulting, formerly Health standards Program OSHA, Washington DC

  Biomonitoring of benzene. To which degree is proposed OEL a challenge for existing methodology

  Dr. Peter Boogaard, Global Discipline Lead & Manager Toxicology Shell International bv, NL

  Pause

  Benzene exposures related to maintenance work and major turnarounds

  Ron Bömer, Industrial Hygiene OHCoE (EAME) M&O

  Spørsmål og kommentarer

  Ekspertpanel

  Kreftprosjektet offshore, oppsummering av resultater og pågående arbeid

  Tom K. Grimsrud, Forsker og overlege, Kreftregisteret

  UiB – bidrag til kunnskap om benzeneksponering i petroleumsvirksomheten. Utvikling av jobb-eksponeringsmatriser (JEM)

  Magne Bråtveit, Professor, Universitetet i Bergen

  Er selskapenes praksis tilstrekkelig til å forebygge helseeffekter? Erfaringer fra tilsyn med oppfølging av benzeneksponering

  Vivian Sagvaag, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

  Lunsj

  Hva vet selskapene i dag om kilder til benzeneksponering og eksponeringsnivåer. Kartleggingsaktivitet i bransjen

  Jakob Nærheim, Senior Advisor, Equinor og Trond M. Schei, Director Work Environment, ConocoPhillips Scandinavia

  Vernetjenestens arbeid for å få redusert benzeneksponering: - Det er ikke alltid så enkelt og det tar ofte lang tid

  Rolf Einar Jacobsen, HVO Gullfaks C, Equinor

  Håndtering av benzenrisiko ved prosjektutvikling i Equinor

  Mette Mathiesen, Principal Engineer, Equinor

  Kan vi som yrkeshygienikere håndtere en grenseverdi for benzen på 0,05 ppm? Dilemmaer knyttet til målinger og risikovurdering

  Hans Thore Smedbold, Proactima

  Oppsummering og spor vi kan følge for videre oppfølging av benzen i petroleumsvirksomheten

  Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

  Takk for i dag

Kontakt

Vivian Sagvaag

Sjefingeniør