For at forebyggende arbeid skal virke, kreves kunnskap og forståelse. Petroleumstilsynet og STAMI ønsker velkommen til seminar hvor forskere, forelesere og partene belyser viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

Godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid krever kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig og mest relevant for din arbeidsplass, og forståelse for hvordan man kan jobbe med disse.

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene av forebygging blir ikke realisert gjennom velferdsgoder og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker, er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten

Partene i petroleumsvirksomheten og representanter fra selskapene stiller opp for å gi sine innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI bidrar også i samlingen.

Svein Tore Bergestuen vil være konferansier og ordstyrer under samlingene.
Bergestuen har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og ledelse i over 20 år. Han er samtidig en av Norges mest brukte moderatorer for faglige konferanser i krysningspunktet mellom politikk og næringsliv. Bergestuen har hatt oppdrag for ASD med jevne mellomrom, over flere år. Blant annet som leder av IA-konferansen, fagseminarer og rådssamlinger.

Les mer om samlinger ulike steder i landet på STAMIS nettsted.

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 

 

</div