Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Arbeidsmiljø

Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet
 • Seminaret er gratis. Vi anbefaler offentlig transport på grunn av begrenset antall parkeringsplasser. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

For at forebyggende arbeid skal virke, kreves kunnskap og forståelse. Petroleumstilsynet og STAMI ønsker velkommen til seminar hvor forskere, forelesere og partene belyser viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

Godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid krever kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig og mest relevant for din arbeidsplass, og forståelse for hvordan man kan jobbe med disse.

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene av forebygging blir ikke realisert gjennom velferdsgoder og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker, er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten

Partene i petroleumsvirksomheten og representanter fra selskapene stiller opp for å gi sine innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI bidrar også i samlingen.

Svein Tore Bergestuen vil være konferansier og ordstyrer under samlingene.
Bergestuen har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og ledelse i over 20 år. Han er samtidig en av Norges mest brukte moderatorer for faglige konferanser i krysningspunktet mellom politikk og næringsliv. Bergestuen har hatt oppdrag for ASD med jevne mellomrom, over flere år. Blant annet som leder av IA-konferansen, fagseminarer og rådssamlinger.

Les mer om samlinger ulike steder i landet på STAMIS nettsted.

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 

 

</div

 

 

 

 

 • Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?

  Arbeidsmiljø – Hvorfor står dette høyt på samfunnsagendaen nå?

  Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt

  Arbeidsmiljøtilstanden i Norge – Hvordan er ståa?

  Hva er de største arbeidsmiljøutfordringene i Norge? Og hva lykkes vi godt med? Er det forskjeller mellom yrker, bransjer/næringer og regioner? Hvor og hvordan kan vi skaffe oss kvalitetssikret kunnskap om dette? Berit Bakke, avdelingsdirektør Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse (NOA).

  Pause

  Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Går utviklingen riktig vei?

  Anne Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet.

  Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje

  Jorunn Tharaldsen, fagleder Arbeidsmiljø, Ptil

  Ptil lanserer nytt verktøy basert på RNNP spørreskjema. Hva er den langsiktige utviklingen? Hvilke forskjeller finner vi? Mellom stillinger, selskaper, hav, land?

  Roar Høydal, seniorrådgiver, Ptil

  Lunsj

  Arbeidsmiljøarbeid i praksis – Hvilke gevinster gir det din virksomhet? Hva gjør de virksomhetene som lykkes godt med arbeidsmiljøarbeidet? Kan vi lære noe av hverandre? Og hva er gevinstene?

  Eksempler fra en operatør og en entreprenørbedrift.

  Verdien av et fortsatt godt partssamarbeid i petroleumsvirksomheten. Status fra partssammensatt gruppe i Sikkerhetsforum

  Lill Heidi Bakkerud, nestleder og Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær, Industri Energi.

  Pause

  Paneldiskusjon

  Oppsummerende panelsamtale og diskusjon med salen. Treffer vi godt nok med arbeidsmiljøarbeidet i dag? Hva er de viktigste forbedringspunktene? Hvordan kan vi bidra til å gjøre våre virksomheter og medlemmer bedre?

  Avslutning

Kontakt

Åse Ohrstrand Larsen

Seniorkonsulent
Telefon: 51 87 32 74