Kjemikaliene er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

En helhetlig løsning for å redusere HMS-risiko må ivareta alle disse aspektene.

Vi stiller følgende spørsmål:

  • Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier?
  • Kan dagens praksis forbedres slik at valg og bruk av kjemikalier optimaliseres med tanke på helse og miljø, uten at det går på bekostning av sikkerheten?
  • Kan nye metoder og teknologiutvikling bidra til å oppnå mål om lavere kjemikalieforbruk og redusert risiko?

Seminaret retter seg mot: 

  • Operatørselskaper
  • Konsulentselskaper
  • Entreprenørselskaper
  • Kjemikalieleverandører
  • Forskningsmiljøer
  • Myndigheter