Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet arrangerer seminar i Oslo 7. februar 2019 for å belyse dagens praksis for bruk av kjemikalier og diskutere nye muligheter som kan bidra til gode HMS-løsninger.

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo

Kjemikaliene er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

En helhetlig løsning for å redusere HMS-risiko må ivareta alle disse aspektene.

Vi stiller følgende spørsmål:

 • Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier?
 • Kan dagens praksis forbedres slik at valg og bruk av kjemikalier optimaliseres med tanke på helse og miljø, uten at det går på bekostning av sikkerheten?
 • Kan nye metoder og teknologiutvikling bidra til å oppnå mål om lavere kjemikalieforbruk og redusert risiko?

Seminaret retter seg mot: 

 • Operatørselskaper
 • Konsulentselskaper
 • Entreprenørselskaper
 • Kjemikalieleverandører
 • Forskningsmiljøer
 • Myndigheter

Lokasjon

Laster...

 • Kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

  Registrering og kaffe

  Velkommen og innledning

  Signe Nåmdal, Avdelingsdirektør Hav og industri, Miljødirektoratet Finn Carlsen, Fagdirektør, Petroleumstilsynet

  Helhetlig HMS ved bruk av kjemikalier — Myndighetsperspektiv fra Petroleumstilsynet

  Sandra Gustafsson, sjefingeniør, Petroleumstilsynet

  Miljødirektoratets regulering av kjemikalier

  Ingeborg Rønning, sjefingeniør, Miljødirektoratet

  Pause

  Kjemikalier — risiko, menneske og miljø

  Jakob Nærheim, seniorrådgiver, Norsk olje og gass

  Helhetlig HMS-vurdering av kjemikalier i Aker BP

  Bror Johan Tørneng Wik, Senior HSE professional, Aker BP

  Lunsj

  Design av innretninger for å sikre god kontroll med kjemikalieeksponering for mennesker og miljø

  Ellen Katrine Jensen, Chief engineer health and working environment, Equinor Hege Nilsen, Chief engineer sustainability, Equinor

  Optimalisere, substituere eller eliminere bruk av oljefeltkjemikalier

  Lars Ystanes, fagspesialist i miljøteknologi, Equinor

  Pause

  Risikovurderinger og innvirkning på teknologibeslutninger

  Fredrik Folmer Ellekjær, Principal, Rystad Energi

  Spørsmål og diskusjon

  Oppsummering og avslutning v/Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet

Kontakt

Anne Mette Eide

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 34 69

Eirin Sva Stomperudhaugen

Senioringinør