Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Kjemisk arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Clarion Air Hotel, Sola

 • Kjemisk arbeidsmiljø

  Registrering & kaffe

  Velkommen

  Maiken Ree, Norsk olje og gass (møteleder)

  Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien - hva vet vi?

  Pål Molander, Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

  Kjemisk arbeidsmiljø – hvor har næringen løftet seg og hvor ser vi fortsatt utfordringer?

  Anne Myrvold, Direktør, Ptil

  Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

  Knut Thorvaldsen, Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

  Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

  Hilde-Marit Rysst, Leder SAFE

  Pause

  Kjemikalieprosjektet 2007-11 - viktigste konklusjoner

  Jakob Nærheim, Seniorrådgiver, Norsk olje og gass/Equinor

  Arbeidsrelatert kreft i petroleumsindustrien - hva har vi av ny kunnskap?

  Tom Grimsrud, Overlege/forsker, Kreftregisteret

  Benzeneksponering har vi prioritert lenge, skjer det en forbedring?

  Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør arbeidsmiljø, Ptil

  Kvikksølv - et større problem enn vi trodde

  Ellen K. Jensen, sjefingeniør helse og arbeidsmiljø, Equinor

  H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko?

  Ritwa A. Utne, Rådgiver helse- og arbeidsmiljø, Norsk Industri/Equinor

  Lunsj

  Eksos og ultrafine partikler - mer enn lungeeffekter

  Halvor Erikstein, Yrkeshygieniker, SAFE

  Nedstenging - eksponeringsrisiko som kan kontrolleres

  Trond Schei, Director HSE Assurance & Industrial Hygiene, ConocoPhillips

  Hvor ble det av robotene? Status for ISO-fagene

  Rhoar Skjøndal, Prosjektleder, KAEFER Energy

  Pause

  Occupational Hazards from drilling fluids

  Kirsty Walker, Global Project Manager HSE System and Practices, Schlumberger

  Hudplager knyttet til borevæskeeksponering

  Bjørg Eli Holund, Yrkeshygieniker/forsker, Haukeland universitetssykehus/ UiB

  Oppsummering

  Aud Nistov, Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass

  SLUTT

Kontakt

Sigvart Zachariassen

Sjefingeniør