Eksponering for kjemikalier i petroleumsvirksomheten har vært en kilde både til uro og engasjement.

I perioden 2007 til 2011 ble det gjennomført et betydelig forbedringsarbeid – det såkalte Kjemikalieprosjektet med bred deltakelse fra partene. Prosjektet hadde sitt utspring i Sikkerhetsforum etter stor mediaomtale og ny kunnskap om feltet. 

Nå ønsker organisasjonene i Sikkerhetsforum å ta opp status for kjemisk helserisiko i petroleumsvirksomheten.

  • Har kjemikalieprosjektet bidratt til å skape en varig forbedring av kjemisk arbeidsmiljø?
  • Arbeider selskapene bedre og mer systematisk med kjemisk helserisiko?
  • Har særlig utsatte grupper opplevd en forbedring?

Dette er noen av spørsmålene som seminaret forsøker å belyse.

Målgruppe
Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten.