Ptil følger opp at petroleumsnæringen har systemer og rutiner for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og storulykker. Det betyr at virksomhetene må kartlegge sitt arbeidsmiljø, identifisere risikoområder og -grupper og sette i verk og følge opp tiltak. God kunnskap om arbeidsmiljøet gir godt grunnlag for prioritering av tiltak.

Arbeidsmiljø er et vidt begrep og det er mange forhold som spiller inn og har betydning for både helse og sikkerhet. I dette seminaret ønsker vi å belyse noen av disse, samt bidra til økt forståelse for hvordan helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen kan styres gjennom systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Programmet er under utarbeiding, men vi kan friste med spennende innlegg fra blant andre Pål Molander, Tore Tjora og Dagfinn Matre. I tillegg vil representanter fra ulike selskap formidle sine erfaringer med styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.