Flere og flere felt blir operert utover den opprinnelig tiltenkte levetiden. Både drift av eksisterende rørledninger og hva som legges til grunn for å drifte sikkert når man forlenger levetiden er aktuelle problemstillinger for hele den norske sokkelen.

Vi ønsker med dette seminaret å bidra til dialog og skape en arena for å dele erfaringer og bidra til sikker drift og kontinuerlig forbedring.