Den 30. september presenterer vi RNNP Akutte Utslipp 2020 i digitalt seminar. Temaet for seminaret er i år Forebygging av storulykker – hvordan kan vi lære bedre?

Læring etter storulykker peker blant annet på utfordringer knyttet til læring og på at det er behov for å utfordre etablert praksis og vanemessig tenkning, også rundt hendelsesoppfølging. Sikkerhetsforum gav i 2019 ut en rapport som peker på utfordringer knyttet til læring etter hendelser. Kvaliteten av hendelsesoppfølgingen er utpekt som et satsingsområde for alle parter.

AU-delen av RNNP-arbeidet reflekterer HMS-regelverkets brede sikkerhetsbegrep og omhandler hendelser og ulykker som har ført til akutt forurensning og tilløpshendelser med storulykkepotensial. HMS-regelverket krever læring som evner å bedre forebygging av alle typer hendelser.

Se direktesendingen her: