RNNP har siden årtusenskiftet blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten.

RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. Arbeidet i regi av RNNP bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Den 30. mars legger vi fram tallene for året som har gått. Mer informasjon om arrangementet kommer.