RNNP 2021: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

RNNP har siden årtusenskiftet blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten.

RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. Arbeidet i regi av RNNP bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Den 31. mars legger vi fram tallene for året som har gått. Det blir en digital sending på ptil.no. 

Det blir anledning for pressen å stille spørsmål i etterkant av sendingen. Send en e-post til: oyvind.midttun@ptil.no for å sette deg på liste.