Petroleumstilsynet inviterer til presentasjon av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2017. Partene møtes til debatt om resultater, risikoutviklingen og dagens sikkerhetsutfordringer.

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko.  Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Her kan du se video fra arrangementet: