Hovedtema for seminaret:

  • Stami sin oppdaterte kunnskapsstatus - Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager, ved Bo Veiersted, Stami
  • Representanter fra næringen presenterer sitt utviklingsarbeid innen styring av risiko for muskel- og skjelettplager.
  • Hvordan kan psykososialt arbeidsmiljø påvirke muskel- og skjelettplager?
  • Ptils oppfølging av ergonomi, muskel- og skjelettplager, psykososiale og organisatoriske faktorer

Målgruppe

HMS-personell, arbeidsmiljøpersonell, fagpersonell innen ergonomi og vernetjeneste.