Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

 • ERGONOMISEMINAR - Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

  Velkommen

  Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet

  Presentasjon av oppdatert kunnskapsoversikt: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI

  Pause

  Forts. presentasjon av oppdatert kunnskapsoversikt

  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI

  Lunsj

  Ptils oppfølging av ergonomi og muskel- og skjelettplager

  Anne Sissel Graue, sjefingeniør Ptil

  Utviklingsarbeid i næringen – styring av risiko for muskel- og skjelettplager

  Representanter fra ulike selskap i næringen informerer om sitt forbedringsarbeid

  Pause

  Psykososiale forhold som årsak til muskel- og skjelettplager

  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI

  Ptils oppfølging av psykososiale og organisatoriske faktorer

  Linn Iren Vestly Bergh, seniorrådgiver Ptil

  Avslutning – oppsummering og veien videre

  Jorunn Elise Tharaldsen, fagleder arbeidsmiljø, Ptil

Kontakt

Brit Gullesen

Sjefingeniør