Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

ONS Sikkerhetslunsj: Legacy of loss - and learning

Ptil og ONS inviterer igjen til sikkerhetslunsj 28. august under ONS 2018. Årets hovedtaler er Lord Cullen, som ledet granskingskommisjonen etter Piper Alpha-ulykken i 1988.

 • Barrierestyring
 • Risikostyring
 • Dato:
 • Pris: 750 kr
 • Start kl.12.15. Vennligst vær på plass innen kl 12.10. Sted: Clarion Hotel Energy, Kitchen & Table Restaurant

I år er det 30 år siden Piper Alpha eksploderte og sank. Ulykken fikk stor betydning for sikkerhetsutviklingen både på britisk og norsk sokkel og preger fremdeles næringen.

På hvilken måte er ulykken relevant for dagens – og morgendagens- sikkerhetsarbeid?

Dette er det viktigste spørsmålet årets sikkerhetslunsj tar tak i. Årets hovedtaler er Lord (William Douglas) Cullen. Han ledet granskingskommisjonen etter Piper Alpha-ulykken, som etter to års arbeid la fram en 800 sider lang rapport med totalt 106 tiltak for å forbedre sikkerheten på britisk sokkel. Flere av anbefalingene var inspirert av det norske regimet og rapporten førte til store endringer i hvordan  sikkerheten ble fulgt opp på britisk sokkel.

Sikkerhetslunsjen arrangeres i samarbeid mellom Ptil og ONS. Lunsjen er et sentralt møtested for bransjens viktigste beslutningstakere og bidragsytere. Målet er bringe helse, miljø og sikkerhet – med særlig vekt på storulykkerisiko - inn i et internasjonalt perspektiv.

 

Lokasjon

Laster...

 • LEGACY OF LOSS – AND LEARNING

  Welcome by the moderator

  Host: Anne Myhrvold, PSA director-general Moderator: Eileen Brundtland, PSA

  Lunch and musical entertainment

  Introductory film

  Keynote speech by Lord Cullen

  Speech by Anne Myhrvold, PSA director general

  Dessert and coffee

  Programme ends

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 87 33 18