I år er det 30 år siden Piper Alpha eksploderte og sank. Ulykken fikk stor betydning for sikkerhetsutviklingen både på britisk og norsk sokkel og preger fremdeles næringen.

På hvilken måte er ulykken relevant for dagens – og morgendagens- sikkerhetsarbeid?

Dette er det viktigste spørsmålet årets sikkerhetslunsj tar tak i. Årets hovedtaler er Lord (William Douglas) Cullen. Han ledet granskingskommisjonen etter Piper Alpha-ulykken, som etter to års arbeid la fram en 800 sider lang rapport med totalt 106 tiltak for å forbedre sikkerheten på britisk sokkel. Flere av anbefalingene var inspirert av det norske regimet og rapporten førte til store endringer i hvordan  sikkerheten ble fulgt opp på britisk sokkel.

Sikkerhetslunsjen arrangeres i samarbeid mellom Ptil og ONS. Lunsjen er et sentralt møtested for bransjens viktigste beslutningstakere og bidragsytere. Målet er bringe helse, miljø og sikkerhet – med særlig vekt på storulykkerisiko - inn i et internasjonalt perspektiv.