Ptil vil også i år arrangere et seminar for å gi bedre innsikt i det norske sikkerhetsregimet, tilsynets rolle og hvordan partene arbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået.