Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Webinar: Forstå det norske sikkerhetsregimet 2020

Er sikkerhet en viktig del av din arbeidshverdag? Har du behov for økt forståelse for det norske regimet? Da er dette et nyttig seminar for deg!

 • Dato:
 • Sted: Webinar

 • Forstå det norske regimet 2020

  Velkommen

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Ptils rolle i forvaltningen av petroleumsvirksomheten

  Direktorat og tilsyn – Utøvelse av myndighet og dialog med næringen – Informasjon og veiledning til det offentlige – Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Ptil

  Pause

  Utviklingen av dagens regime – historisk tilbakeblikk

  Utviklingen av sentrale prinsipper – Den første fasen – Alexander L. Kielland-ulykken – Ny petroleumslov – Funksjonsrettet regelverk – Paul Bang, spesialrådgiver, Ptil

  Lunsj

  Overvåking av sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten

  RNNP: Forvaltningsmessig perspektiv. Trender og utviklingstrekk – Jorunn Elise Tharaldsen, Ptil

  Dagens sikkerhetsregime og veien videre

  Forutsetninger for regimet: Tillit (akademisk perspektiv) – Geir Sverre Braut, UiS Forutsetninger for regimet: Ansvar (selskapenes ansvar, sett i lys av tilsynsmodellen, i lys av medvirkning, i lys av tilliten verdig)– Karl Johnny Hersvik, Aker BP Forutsetninger for regimet: Myndighetsrollen (sterk og tydelig) – Anne Myhrvold Forutsetninger for regimet: Medvirkning og partssamarbeid – sentral tillitsvalgt – Sigbjørn Lundal, Schlumberger Diskusjon/paneldebatt

  Slutt

Kontakt

Heidi Stabenfeldt

Seniorkonsulent