15. oktober arrangerer Ptil webinar for næringen for å gi bedre innsikt i det norske sikkerhetsregimet, tilsynets rolle og hvordan partene arbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået.

I tillegg til et historisk tilbakeblikk vil vi i dette seminaret også belyse perspektiver på dagens sikkerhetsregime og veien videre. Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold, samt sentrale representanter fra næringen, de tillitsvalgte og akademia deltar med foredrag og innlegg.