I 2021 er Ptils hovedtema På lag med leverandørene.

Hvilke utfordringer ser vi med hensyn til rammebetingelser for leverandørene?

Hvordan kan leverandører og operatører jobbe sammen for å finne gode og sikre løsninger, og samtidig skape verdi for begge parter?

Vi inviterer til en spennende samling med mange spørsmål, men også forhåpentligvis noen gode svar. 

Programmet er under utarbeidelse, men vi kan allerede nå friste med spennende innlegg fra blant andre Aslak Sira Myhre, tidligere journalist og nåværende nasjonalbibliotekar, Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass, og Espen Norheim, partner i EY.

Du vil i tillegg høre innlegg fra Norsk Industri og Fellesforbundet som vil belyse relevante problemstillinger.

Vår egen direktør Anne Myhrvold vil åpne seminaret. 

Sett av dagen den 8. desember!