Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Korrosjon under isolasjon

Ptil inviterer til fagdag om korrosjon under isolasjon 7. juni i Stavanger.

 • Konstruksjonssikkerhet
 • Dato:
 • Sted: Park Inn by Radisson Stavanger Hotel
 • Påmeldingsfrist:
 • Tid: Kl. 09.00-14.00 Sted: Park Inn by Radisson Stavanger Hotel, Lagaardsveien 61 KUI-dagen er gratis.

Petroleumstilsynet arrangerer et spennende fagseminar om korrosjon under isolasjon (KUI) på Park Inn by Radisson Stavanger Hotel.

KUI er identifisert som rotårsak for flere alvorlige hendelser med storulykkespotensiale.

Målet med fagdagen er å informere om erfaring og pågående aktiviteter, stimulere til diskusjon og læring. Vi legger opp til deltagelse fra fagpersoner innen prosess, teknisk sikkerhet, vedlikehold, materialteknologi og leverandørindustri. Det blir satt av tid til diskusjon etter hver presentasjon.

I forlengelsen av KUI-dagen vil Norsk Korrosjonsteknisk Forening arrangere et materialseminar med start 7. juni kl. 14.00 og 8. juni (egen påmelding til dette i regi av NKF).

 • Korrosjon under isolasjon

  Registrering

  Kaffen står klar

  Åpning av KUI-dagen

  Geir Løland, Petroleumstilsynet

  Hvorfor isolasjon og hvorfor er vi opptatt av KUI, krav i regelverket og erfaring fra tilsyn

  Sandra Gustafsson/Morten A. Langøy, Petroleumstilsynet

  Hva er historisk benyttet av isolasjonssystemer og hva er erfaringene

  Øyvind J. Ryen, Oceaneering

  Pause

  Aktiviteter hos operatørene for å redusere korrosjonsproblemene

  Tor Inge Lorentzen, ConocoPhillips

  Kompetent utførelse - den beste forsikring for kvalitet og unngå KUI

  Andrew Greig, Ztrong

  Lunsj

  JIP – Risikobasert inspeksjon for KUI

  Thom Fosselie, DNVGL

  Krav fra prosess til isolasjon og ny revisjon av NORSOK M-004

  Sissel Widerøe, Equinor

  Status and initatives on CUI in the UK

  Christoffer Scales, HSE

  Oppsummering

Kontakt

Sandra Gustavsson

Sjefingeniør, konstruksjonssikkerhet
Telefon: 51 87 35 92