Konstruksjonsdagen 2022

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen i våre lokaler på Ullandhaug onsdag 31. august 2022.

Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å dele kunnskap og erfaringer fra konstruksjoner i forskjellige faser av levetiden.

Programmet i år inneholder disse temaene:

  • Digitaliseringsmetoder (konstruksjonsovervåking, sensorer, digitale tvillinger, maskinlæring, mm) for oppfølging av konstruksjoner i drift
  • Erfaringer med bruk av semisubmersible innretninger på Norsk Sokkel
    konstruksjonsskader på høytrykkfakkel ved Hammerfest LNG
  • Jotun modifikasjon
  • Hywind Tampen fabrikasjon og installasjon 

I tillegg vil programmet dekke endringer i norske standarder og regelverk.

Arrangementet vil ha et faglig fokus med tid til diskusjon og innspill.