Hensikten med dette seminaret er å belyse OG21 strategiens innvirkning på sikkerhet og arbeidsmiljø, samt få innspill fra aktørene og forskningsmiljøene om hvordan den kan brukes til forbedring på området.

I presentasjonene vil det belyses hvordan strategien og prosjektene adresserer digitalisering, nye forretningsmodeller/arbeidsorganisering og dekarborisering, og hvilken effekt dette har på sikkerhet og arbeidsmiljø.

Programmet er under utarbeidelse og vil snart bli publisert.