Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Innovasjonsdagen 2018

 • Arbeidsmiljø
 • Teknisk sikkerhet
 • IKT-sikkerhet
 • Vedlikeholdsstyring
 • Risikostyring
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Barrierestyring
 • Dato:

 • Innovasjonsdagen 2018

  Velkommen og felles introduksjon i Valhall auditorium

  Finn Carlsen, Ptil

  Å lede i den digitale virkeligheten - er det annerledes?

  Walter Qvam, Miway

  Feltutvikling med fokus på W2W fartøyer og regelverk

  Arild Samuelsberg, Equinor

  Innovasjon innenfor og utenfor rammene

  Sigve Knudsen, Ptil

  Conventor introduserer og forklarer WORLD CAFE

  Pause

 • WORLD CAFE

  Diskusjon rundt bordene

  1. Feltutvikling 2. Digitalisering/transformasjon 3. Standardisering & industrisamarbeid

  Lunsj

  Diskusjon rundt bordene

  Pause

  Bordvertene summerer

  Bordvertene oppsummerer temadiskusjonene i plenum (Valhall)

  Problemstillinger for videre intern og eksternt innsats

  Sigve Knudsen, Ptil

  Innovasjonsdagen slutt

Kontakt

Morten Langøy

Sjefingeniør