Tirsdag 4. desember inviterer Ptil næringen til en egen dag om innovasjon.

Målet er å tilrettelegge for innovasjon i petroleumssektoren og sikre at myndighetenes rammer fremmer utvikling som gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.

Dette året vil dagen arrangeres ut fra World Cafe-konseptet, hvor vi legger til rette for utstrakt diskusjon og dialog mellom deltakerne.

Invitasjoner blir sendt til selskapene, slik at de selv nominerer deltagerne. Konferansen er derfor ikke åpen for påmelding.