Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Innovasjonsdagen 2018

Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet? Delta i diskusjonen på Innovasjonsdagen 2018.

 • Arbeidsmiljø
 • Teknisk sikkerhet
 • IKT-sikkerhet
 • Vedlikeholdsstyring
 • Risikostyring
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Barrierestyring
 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger
 • Tid: kl. 9 -14.45 (registrering fra kl. 8.15) Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

Tirsdag 4. desember inviterer Ptil næringen til en egen dag om innovasjon.

Målet er å tilrettelegge for innovasjon i petroleumssektoren og sikre at myndighetenes rammer fremmer utvikling som gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.

Dette året vil dagen arrangeres ut fra World Cafe-konseptet, hvor vi legger til rette for utstrakt diskusjon og dialog mellom deltakerne.

Invitasjoner blir sendt til selskapene, slik at de selv nominerer deltagerne. Konferansen er derfor ikke åpen for påmelding. 

 • Innovasjonsdagen 2018

  Velkommen og felles introduksjon i Valhall auditorium

  Finn Carlsen, Ptil

  Å lede i den digitale virkeligheten - er det annerledes?

  Walter Qvam, Miway

  Feltutvikling med fokus på W2W fartøyer og regelverk

  Arild Samuelsberg, Equinor

  Innovasjon innenfor og utenfor rammene

  Sigve Knudsen, Ptil

  Conventor introduserer og forklarer WORLD CAFE

  Pause

 • WORLD CAFE

  Diskusjon rundt bordene

  1. Feltutvikling 2. Digitalisering/transformasjon 3. Standardisering & industrisamarbeid

  Lunsj

  Diskusjon rundt bordene

  Pause

  Bordvertene summerer

  Bordvertene oppsummerer temadiskusjonene i plenum (Valhall)

  Problemstillinger for videre intern og eksternt innsats

  Sigve Knudsen, Ptil

  Innovasjonsdagen slutt

Kontakt

Morten Langøy

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 35 68