Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Valhall

 • RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

  Gjennomgang av resultater og trender, RNNP

  Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil

  Partene kommenterer

  Presentasjon av kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen fra 2017

  Roar Høydal, Ptil
 • Utdrag fra pressemeldingen etter 2017-resultatene:

  SPØRREUNDERSØKELSEN

  I 2017 ble det for niende gang gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen har blitt gjennomført annethvert år siden 2001. På sokkelen viser resultatene en negativ utvikling fra 2015 til 2017. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse. Noen av hovedfunnene er: • HMS-klima-indikatorene vurderes generelt dårligere i 2017 sammenlignet med 2015. • Opplevelsen av fare er totalt sett større i 2017 enn ved forrige måling. • Vurderingen av arbeidsmiljø viser at majoriteten av indikatorene har et signifikant dårligere resultat i årets måling. Dette gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. På landanleggene finner vi et mer variert bilde. Hovedtendensen er den samme, men flere av indikatorene ligger på samme nivå som ved kartleggingen i 2015.
 • Pause

  Forebygging av HC-lekkasjer

  "Hydrokarbonlekkasjer — hva har industrien gjort og hva gjør vi for å redusere antall hendelser?" Aud Nistov, Norsk olje og gass & "Hva gjør aktørene i næringen for å redusere HC lekkasjer?" Roger Fauskanger, Aker BP

  Partene kommenterer

  Videreutvikling av RNNP

  Roar Høydal, Ptil

  Oppsummering, signaler og forventninger til næringen

  Anne Myhrvold, Ptil-direktør

  LUNSJ

  Servering av enkel lunsj utenfor auditoriet

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver