Den årlige presentasjonen av RNNP-tallene får denne gangen en noe utvidet form.

I tillegg til å legge fram resultatene fra RNNP-målingen, presenterer vi en dybdestudie som ble iverksatt etter de noe urovekkende resultatene fra spørreundersøkelsen i 2017.

Vi retter også oppmerksomhet mot forebygging av hydrokarbonlekkasjer. Norsk olje og gass og Aker BP presenterer hvordan de arbeider med reduksjon på dette området.

Sikkerhetsforum er formell eier av RNNP, og partene vil kommentere bildet som tegner seg.

Her kan du se video fra arrangementet: