Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Forstå det norske regimet - 2019

 • Dato:
 • Sted: Valhall, Ptil

 • Forstå det norske regimet

  Velkommen

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Ptils rolle i forvaltningen av petroleumsvirksomheten

  Direktorat og tilsyn - Utøvelse av myndighet og dialog med næringen -Informasjon og veiledning til det offentlige - Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Ptil

  Pause

  Utviklingen av dagens regime - historisk tilbakeblikk

  Utviklingen av sentrale prinsipper - Den første fasen - Alexander L. Kielland-ulykken - Ny petroleumslov - Funksjonsrettet regelverk - Paul Bang, spesialrådgiver, Ptil

  Lunsj

  Overvåking av sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten

  RNNP: Trender og utviklingstrekk - Torleif Husebø, Ptil - Forvaltningsmessig perspektiv - Paul Bang, Ptil

  Dagens sikkerhetsregime og veien videre

  Tillit og ansvar under press? Kristin Kragseth, Vår Energi - Håkon Aasen Bjerkeli, Industri Energi og Ingvill H. Foss, Ptil - Diskusjoner med salen

  Slutt

Kontakt

Gunnar Dybvig

Fung. leder for HMS-styring