Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Forebygging av storulykker

Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker.

 • Arbeidsmiljø
 • Barrierestyring
 • Beredskap
 • Boring og brønn
 • Ytre miljø
 • Risikostyring
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet
 • Onsdag 3.oktober 2018 kl. 09:00-11:00 Arrangementet er gratis og åpent for alle. Presentasjonene blir gitt på norsk. Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil – husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass) til innregistreringen.

I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp (AU) 2017 retter vi i år oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra hendelser. Hvordan kan denne kunnskapen brukes til å bedre forebygge storulykker?

Erfaringer fra storulykker, blant annet ulykken på Deepwater Horizon i 2010, viser at det er behov for refleksjon om hva hendelsesdata, statistikk og indikatorer sier om storulykkerisiko. Det er også nyttig å dele refleksjoner med hverandre om overgangen fra informasjon om hendelser til innsikt om nødvendige forbedringer og usikkerhet.

RNNP-AU er et naturlig supplement til personelldelen av RNNP, som reflekterer HMS-regelverkets brede definisjon av sikkerhet. Det er imidlertid fortsatt slik at sikkerhet i praksis, ofte oppfattes å være avgrenset til personellsikkerhet. Dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.  Vi retter derfor oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra alle hendelser, også hendelser som ikke har eller kunne skadet mennesker. Vi ønsker refleksjon rundt hvordan denne kunnskapen kan brukes til å bedre forebygge alle typer storulykker, på alle typer innretninger, på land, på havoverflate eller under vann.

Seminaret er særlig relevant for personell som samler og omsetter data og informasjon til kunnskap om selskapets evne til å forebygge ulykker, inkludert storulykker. Personell som rådgir beslutningstakere med bakgrunn i slik kunnskap bruker denne kunnskapen som underlag for sine beslutninger.

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 

p> 

 

 • Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker

  Innledning

  FINN CARLSEN, fagdirektør, Ptil

  RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

  LIN SILJE NILSEN, senioringeniør, HMS-styring, Ptil

  Fra hendelser til forbedring av ulykkesforebygging – noen refleksjoner

  INGRID ÅRSTAD, sjefingeniør, HMS-styring, Ptil

  Fokus på det totale potensiale i akutte kjemikalieutslipp

  JAN ERIK OLVIN, HSE Manager, Operative Disciplines & Assurance, Aker BP

  Hva Equinor lærer av utslippshendelser

  BÅRD JANSEN, Manager Safety, Equinor

  Oppsummering

  OLE JØRGEN MELLEBY, fagleder, HMS-styring, Ptil

Kontakt

Lin Silje Nilsen

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 35 18