Petroleumstilsynet har i år gjennomført et prosjekt med fokus på håndtering av innsiderisiko. Resultatet av prosjektet er en rapport, utarbeidet av DNV GL, som vi nå ønsker å presentere for næringen.

I tillegg til presentasjon av rapporten, har vi invitert ulike aktører til å presentere deres syn på rapporten.

Foreløpig har Vår Energi, Oceaneering og NSM takket ja til å dele sine refleksjoner rundt temaet.

Bakgrunnen for vår initiering av prosjektet var at innsiderisiko ved flere anledninger har blitt trukket frem som en trussel av bl.a. Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), samtidig som tilsyn viser at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Arbeidet ble gjennomført i perioden mars – august 2019, under ledelse av DNV GL. Dette arbeidet inneholdt blant annet en workshop, dybdeintervjuer og en litteraturstudie.

Rapporten vi nå skal presentere sammenfatter resultatene fra prosjektet, og består av fire hoveddeler:

  • Dybdebeskrivelse av fenomenet innsidetrussel – hvem, hva, hvordan
  • God praksis for å håndtere innsidetrusselen (totalt 45 forslag), inkl. lovmessige begrensinger
  • Oppsummering av hvor petroleumsnæringen står i dag – utfordringer og erfaringer
  • Modenhetsundersøkelse – et enkelt verktøy for å vurdere hvor godt rustet man er

Her kan du laste ned modenhetsundersøkelsen