Russlands invasjon har medført økt oppmerksomhet om trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa, stabil leveranse og betydningen av sikker drift på norsk sokkel. Hvordan skal vi nå forstå dagens trusselbilde? - og hva betyr det for ledelsen og behovet for sikringskultur? Dette er noen spørsmål som vil belyses av Roar Thon og Tormod Heier.

Sikringsarbeid er et lederansvar, men berører alle nivåer i virksomheter og krever involvering. Tommy B. Hansen fra Vår Energi og Ralph Grønning fra Lundin vil gi oss et innblikk i sikringsarbeidet deres i sine virksomheter.