Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagdag om sikring/security 2019

 • Risikostyring
 • Dato:

 • Agenda

  Innledning og velkommen

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil.

  Observasjoner fra tilsyn

  Ingvild Klaveness, seniorrådgiver, Ptil

  Prosjekter innen cybersecurity

  Espen Seljemo, sjefingeniør, Ptil

  Fremmede staters etterretningsaktivitet i Norge: verving av innsidere og andre modus

  PST

  Pause

  Presentasjon av foreløpig funn og anbefaling fra DNV GL/Ptil sin rapport om innsiderisiko

  Tommy Hansen, seniorrådgiver, Ptil

  Hvordan forebygge innsidertrusselen?

  NSM

  Lunsj

  Det helhetlige menneske

  NSM

  Hvordan redusere bekvemmeligheten for innsidere

  Petter Gottschalk, professor BI

  Hvordan har Equinor etablert et innsideprogram

  Ola Anders Skauby, Equinor

  Pause

  Ansattes perspektiv på håndtering av innsiderisiko og sikring

  Lars Olav Grøvik, ansattrepresentant, Equinor

  Håndtering av en innsidehendelse i praksis

  Anders Rimstad, CSO, Aker ASA.

  Plassere ansvaret der det hører hjemme: informasjonssikkerhet i Statkraft

  Kari-Anne Larmerud, CISO, Statkraft

  Oppsummering og avslutning

  Svein Anders Eriksson, leder sikring og standardisering, Ptil

Kontakt

Ingvild Klaveness

Seniorrådgiver