Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagdag om sikring 2018

 • Beredskap
 • IKT-sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet
 • Dato:

 • Fagdag om sikring 2018

  Innledning og velkommen

  Finn Carlsen, Fagdirektør, Ptil

  Erfaring og status fra sikringstilsyn og prosjekter innen IKT-sikkerhet rettet mot industrielle IKT-systemer

  Espen Seljemo, sjefsingeniør Ptil.

  Ny sikkerhetslov og arbeid med nye forskrifter

  Svein Anders Eriksson, Leder sikring og standardisering, Ptil.

  Pause

  Status på sikringstilsyn og nasjonal og internasjonal standardisering innen sikring

  Tommy B Hansen, Seniorrådgiver sikring, Ptil.

  “Fører standardisering av sikring til bedre samfunnsikkerhet?”

  Sissel Jore, Senterleder SEROS, UiS

  Lunsj

  Trussel og sårbarhet

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  Sikkerhet! Et samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi

  Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

  Sikkerhetsklarering som en del av et helhetlig sikkerhetsarbeid og SKM sin rolle

  Gudmund Gjølstad, Direktør, Sivil Klareringsmyndighet (SKM)

  Pause

  Sikring sett fra risikoeiers ståsted

  Asbjørn Løve, Produksjonsdirektør, Statoil

  Sikring- en integrert del av virksomhetsstyringen

  Jon Magne Haugli, Head of Security and Emergency Preparedness, HÖEGH LNG AS

  Oppsummering og avslutning

  Slutt

Kontakt

Anthoni Larsen

Seniorrådgiver
Telefon: 51873555