Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagdag om sikring 2018

Ptil, næringen og andre aktører sine erfaringer knyttet til utfordringer innen dette området.

 • Beredskap
 • IKT-sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet
 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet
 • Tid: 08.30 - 15.00. Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk ditt eget registreringsnummer da dette må oppgis i resepsjonen for parkering. Arrangementet er gratis.

Ptil arrangerer for fjerde gang et fagseminar om sikring for petroleumsnæringen. Her vil deltagerne få ta del i erfaringer og observasjoner fra Ptils tilsyn, i tillegg til at vi vil gå nærmere inn på våre prosjekter innen IKT-sikkerhet.

PST vil fortelle om trusselbildet og Universitetet i Stavanger ser på om standardisering av sikring kan bedre samfunnssikkerheten. På programmet finner du også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Sivil Klareringsmyndighet.  

Siste del av dagen er viet praktiske tilnærminger til sikring, hvor Statoil og Höegh LNG deler sine erfaringer med sitt sikringsarbeid.

 • Fagdag om sikring 2018

  Innledning og velkommen

  Finn Carlsen, Fagdirektør, Ptil

  Erfaring og status fra sikringstilsyn og prosjekter innen IKT-sikkerhet rettet mot industrielle IKT-systemer

  Espen Seljemo, sjefsingeniør Ptil.

  Ny sikkerhetslov og arbeid med nye forskrifter

  Svein Anders Eriksson, Leder sikring og standardisering, Ptil.

  Pause

  Status på sikringstilsyn og nasjonal og internasjonal standardisering innen sikring

  Tommy B Hansen, Seniorrådgiver sikring, Ptil.

  “Fører standardisering av sikring til bedre samfunnsikkerhet?”

  Sissel Jore, Senterleder SEROS, UiS

  Lunsj

  Trussel og sårbarhet

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  Sikkerhet! Et samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi

  Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

  Sikkerhetsklarering som en del av et helhetlig sikkerhetsarbeid og SKM sin rolle

  Gudmund Gjølstad, Direktør, Sivil Klareringsmyndighet (SKM)

  Pause

  Sikring sett fra risikoeiers ståsted

  Asbjørn Løve, Produksjonsdirektør, Statoil

  Sikring- en integrert del av virksomhetsstyringen

  Jon Magne Haugli, Head of Security and Emergency Preparedness, HÖEGH LNG AS

  Oppsummering og avslutning

  Slutt

Kontakt

Tommy Bugge Hansen

Seniorrådgiver
Telefon: 51 87 35 62