Ptil arrangerer for fjerde gang et fagseminar om sikring for petroleumsnæringen. Her vil deltagerne få ta del i erfaringer og observasjoner fra Ptils tilsyn, i tillegg til at vi vil gå nærmere inn på våre prosjekter innen IKT-sikkerhet.

PST vil fortelle om trusselbildet og Universitetet i Stavanger ser på om standardisering av sikring kan bedre samfunnssikkerheten. På programmet finner du også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Sivil Klareringsmyndighet.  

Siste del av dagen er viet praktiske tilnærminger til sikring, hvor Statoil og Höegh LNG deler sine erfaringer med sitt sikringsarbeid.