Målet med fagdagen er å gi informasjon til produsenter, eiere og brukere av servicecontainere på flyttbare og faste innretninger om hvilke forskrifter og krav som danner grunnlag for fabrikasjon, omsetning og bruk av denne typen utstyr. Vi vil også informere om Ptils oppfølging på dette området.

Målgruppe:

  • Brønnserviceentreprenører
  • Boreentreprenører
  • Vedlikeholdsentreprenører
  • Produsenter av servicecontainere og ikke-permanent monterte maskiner/utstyr