Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Entreprenørdagen 2019

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet

 • Krav til servicecontainere på faste og flytende innretninger

  Introduksjon

  Ingvil Tveit Håland, Ptil

  Forskriftskrav for midlertidig utstyr i petroleumsvirksomheten

  Forskrift om maskiner (MD) (Sigmund Andreassen) - Utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område (Ex) (Jan Sola Østensen) - Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED) (Damir Mihajlovic)

  Lunsj

  NORSOK Z-015

  Ola Heia, Ptil

  Markedsovervåking i Ptil

  Jan Ketil Moberg, Ptil

  Pause

  Ptil sin erfaring fra markedsovervåkingsaktivitet

  Ola Heia, Ptil

  Markedsovervåkingsaktivitet samarbeid Ptil/Atil

  Sigmund Andreassen, Ptil

  Avslutning

  Ingvil Tveit Håland, Ptil

Kontakt

Sigmund Andreassen

Sjefingeniør