Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Beredskap - Status og utfordringer i petroleumsvirksomheten

Vi inviterer til seminar om Beredskap 20. februar 2019 i våre lokaler på Ullandhaug.

 • Beredskap
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet
 • Seminaret er gratis. Vi anbefaler offentlig transport på grunn av begrenset antall parkeringsplasser. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

For å kunne møte fare- og ulykkessituasjoner skal næringen til enhver tid ha en effektiv beredskap. Målet med seminaret er å formidle oppdatert kunnskap og erfaringer om beredskap til næringen.

Beredskap innebærer både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. Næringen har gjennomført flere omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak for å tilpasse seg et lavere kostnadsnivå. Arbeider selskapene planmessig for å redusere risiko, prioritere beredskap og sørge for kontinuerlig forbedring - også i tider med endringer? Det er de forpliktet til!

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 • Beredskap - Status og utfordringer i petroleumsvirksomheten

  Innledning

  Jan Ketil Moberg, fagleder Logistikk og beredskap, Ptil

  Evaluering av områdeberedskap

  Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør, Ptil

  Fører omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak til svekket beredskap? Hva observerer vi i tilsyn?

  Anne Marit Lie, sjefingeniør Ptil

  Pause

  Oppdatering og status beredskap i Nord

  Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør Ptil

  Avslutning

  Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør Ptil

Kontakt

Aina Eltervåg

Sjefingeniør logistikk og beredskap
Telefon: 51 87 33 84