For å kunne møte fare- og ulykkessituasjoner skal næringen til enhver tid ha en effektiv beredskap. Målet med seminaret er å formidle oppdatert kunnskap og erfaringer om beredskap til næringen.

Beredskap innebærer både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. Næringen har gjennomført flere omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak for å tilpasse seg et lavere kostnadsnivå. Arbeider selskapene planmessig for å redusere risiko, prioritere beredskap og sørge for kontinuerlig forbedring - også i tider med endringer? Det er de forpliktet til!

Her kan du se video fra arrangementet: