Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Barrieredagen 2020

 • Barrierestyring
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Ptil

 • Barrieredagen 2020

  Velkommen

  Caroline Lagoutte, Petroleumstilsynet

  Aldri en ny storulykke

  Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet

  Tilsynserfaringer, forbedringer og fortsatte utfordringer

  Petroleumstilsynet

  Pause

  Krav, metode og implementering i drift

  Kristian Gould, Equinor og Koen van der Merwe, DNV GL

  Lunsj

  Barrierestyring i et helhetsperspektiv

  Kjell Sandve, ConocoPhillips

  Nettverk for barrierestyring i drift, med eksempler fra JIP om oppfølging av O&O barrierer

  Ole Magnus Nyheim, Safetec

  Pause

  Risikostyring, fagkunnskap og partssamarbeid

  Jorunn Birkeland, SAS-ingeniør og NITO-tillitsvalgt i Equinor, og leder NITO Petroleum

  Overvåking av barrieretilstand – status og ulik praksis

  Knut Øien, SINTEF

  Barrierestyring i daglig drift. Operasjonell implementering – organisatorisk forankring

  Glenn Gormsen, Offshore Installation Manager på Maersk Inspirer

  Oppsummering og avslutning

  Petroleumstilsynet

  Slutt