Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Barrieredagen 2017

 • Dato:

 • Innledning

  Anne Myhrvold, Ptil

  Presentasjon av nytt barrierenotat

  Gerhard Ersdal og Øyvind Lauridsen, Ptil

  Spørsmål og diskusjon

  Torleif Husebø, Ptil

  Kaffepause

  Erfaring fra tilsyn

  Bjørn Thomas Bache og Elisabeth Lootz, Ptil

  Spørsmål og diskusjon

  Torleif Husebø, Ptil

  Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon?

  Terje Aven, UiS

  Lunsj

  Operasjonalisering av barrierer

  Søren Claudius Hansen og Lars Bagger Hviid, Mærsk Drilling

  Sikring og barrierer

  Ole Magnus Nyheim og Anne Egeli, Safetec

  Barrierer – muligheter og begrensninger

  Sondre Øie, DNVGL

  Avslutning

  Finn Carlsen, Ptil

  Slutt

Kontakt

Elisabeth Lootz

Sjefingeniør