Hva er en barriere?  Hva er barrierestyring?

Bli med når vi arrangerer Barrieredagen 2017.

Hva er en robust barrierestyring?

Her vil du lære mer om disse livsviktige barriereelementene som må inngå i barrierefunksjoner for å håndtere feil, fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten.

Presentasjon av oppdatert barrierenotat, tilsynserfaringer og bidrag fra ulike aktører.

Velkommen!