Vi fokuserer på høy sikkerhet i nordområdene.

I perioden fra 2013 til 2020 har vi gjennomført flere kunnskapsprosjekt og konferanser. I september vil vi oppsummere dette arbeidet under konferansen Arctic Safety 4.0

Med denne konferansen ønsker vi både å bidra til å lukke kunnskapshull, og til å utvikle nye tekniske løsninger samt gi grunnlag for å vurdere regulering for sikker petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Vi vil presentere bakgrunn for det 5-årige prosjektprogrammet, hva vi mener å ha oppnådd, hvordan resultater er brukt i næringen, anbefalinger og forslag til videre arbeid relatert til temaene som allerede er utredet og andre temaer som bør utredes.

Det vil også bli innlegg fra noen av aktørene i industrien som vil presentere sitt perspektiv på arktisk petroleumsvirksomhet og myndighetenes arbeid.

Merk at dette er et lukket arrangmenet for inviterte. Skulle du derimot ikke har fått invitasjon - men har et ønske om å delta, vennligst ta kontakt med Tove Østrem, tove.ostrem@ptil.no.