Konferansen bygger videre på tidligere samlinger vi har arrangert under navnet Arctic Safety.  Hensikten er å se de sikkerhetsmessige utfordringene i Barentshavet i sammenheng med arbeid utført av Ptil og næringen.

I løpet av to dager vil vi presentere resultatene fra våre prosjekter og gjøre opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som nå er under arbeid.

Her kan du lese mer om Ptil sine prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene.

Representanter fra norske og utenlandske oljeselskap, myndigheter, fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner vil også være representert på talerstolen.

Her kan du se video fra arrangementet: