Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Arctic Safety 2018

 • Arbeidsmiljø
 • Beredskap
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Risikostyring
 • Teknisk sikkerhet
 • Ytre miljø
 • Vedlikeholdsstyring
 • Dato: -

 • Arctic Safety 2018 - DAG 1

  Registrering og kaffe

  Velkommen og innledning

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Faglig bakgrunn for utredning av kunnskap og usikkerhet

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil
 • Kunnskap og erfaringer fra utenlandske myndigheter

  Mark E. Fesmire, director, Alaska and Pacific regions Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), USA

  Tatiana Kuznetsova, deputy head of dep. for supervision of oil and gas complex facilities Rostekhnadzor, Russland

  Keith Landra, chief safety officer National Energy Board, Canada

 • Arbeidstakernes samarbeid over landegrenser

  Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær HMS, IndustriEnergi

  Lunsj

  Kunstnerisk innslag

  Forebygging av ulykker i et havområde

  Lin Silje Nilsen, senioringeniør, Ptil
 • Områdeutfordringer ved boring i Barentshavet

  Grunne reservoarer i Barentshavet

  Eivind Hovland, sjefsingeniør, Ptil

  Karstifiserte formasjoner

  Eigil Sørensen, sjefsingeniør, Ptil

  Usikkerhet i retningsmåling

  Amir Gergerechi, sjefsingeniør, Ptil
 • Pause

  Menneskelig yteevne og effekt av kulde - Arbeidsmiljø og human factors

  Øyvind Lauridsen, sjefsingeniør, Ptil

  Wistingfeltet i Barentshavet – Modning fra funn til definisjon av konsept - Konseptuelle og områderelaterte HMS-utfordinger

  Svein Olav Drangeid, HMS-direktør, OMV

  Tapas & Mingling - Slutt dag 1

 • Arctic Safety 2018 - DAG 2

  Velkommen

  Kunnskap om is, snø og konstruksjoner i Barentshavet

  -Forekomst av is og snø i Barentshavet, Leif J Dalsgaard, sjefsingeniør, Ptil - Sikkerhet for konstruksjoner, Audun S Kristoffersen, sjefsingeniør, Ptil

  Pause

 • Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging på innretninger

  Egnede boreinnretninger i nordområdene

  Roar Sognnes, sjefsingeniør, Ptil

  Innelukkede moduler, eksplosjonstrykk og driftsmessige utfordringer ved sterk kulde

  Liv Ranveig Nilsen Rundell, sjefsingeniør, Ptil

  Vinterisering av innretninger

  Kjell-Gunnar Dørum, spesialrådgiver, Ptil
 • Kunnskap og usikkerhet

  Ptils og næringens arbeid, oppsummering og refleksjoner Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

  Lunsj

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver