Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Arctic Safety 2018

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til konferanse om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger.

 • Arbeidsmiljø
 • Beredskap
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Risikostyring
 • Teknisk sikkerhet
 • Ytre miljø
 • Vedlikeholdsstyring
 • Dato: -
 • Sted: Clarion Hotel Air, Stavanger
 • Pris: 1500 kr
 • Påmeldingsfrist:
 • Tid: Onsdag 21.3.2018 kl. 09:00-16:00 (registrering fra kl. 08:30) og torsdag 22.3.2018 fram til lunsj. Prisen inkluderer også et tapas minglemåltid etter endt konferanse på onsdag. Presentasjonene blir gitt på norsk. Kun kortbetaling ved påmelding.

Konferansen bygger videre på tidligere samlinger vi har arrangert under navnet Arctic Safety.  Hensikten er å se de sikkerhetsmessige utfordringene i Barentshavet i sammenheng med arbeid utført av Ptil og næringen.

I løpet av to dager vil vi presentere resultatene fra våre prosjekter og gjøre opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som nå er under arbeid.

Her kan du lese mer om Ptil sine prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene.

Representanter fra norske og utenlandske oljeselskap, myndigheter, fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner vil også være representert på talerstolen.

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasjon

Laster...

 • Arctic Safety 2018 - DAG 1

  Registrering og kaffe

  Velkommen og innledning

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Faglig bakgrunn for utredning av kunnskap og usikkerhet

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil
 • Kunnskap og erfaringer fra utenlandske myndigheter

  Mark E. Fesmire, director, Alaska and Pacific regions Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), USA

  Tatiana Kuznetsova, deputy head of dep. for supervision of oil and gas complex facilities Rostekhnadzor, Russland

  Keith Landra, chief safety officer National Energy Board, Canada

 • Arbeidstakernes samarbeid over landegrenser

  Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær HMS, IndustriEnergi

  Lunsj

  Kunstnerisk innslag

  Forebygging av ulykker i et havområde

  Lin Silje Nilsen, senioringeniør, Ptil
 • Områdeutfordringer ved boring i Barentshavet

  Grunne reservoarer i Barentshavet

  Eivind Hovland, sjefsingeniør, Ptil

  Karstifiserte formasjoner

  Eigil Sørensen, sjefsingeniør, Ptil

  Usikkerhet i retningsmåling

  Amir Gergerechi, sjefsingeniør, Ptil
 • Pause

  Menneskelig yteevne og effekt av kulde - Arbeidsmiljø og human factors

  Øyvind Lauridsen, sjefsingeniør, Ptil

  Wistingfeltet i Barentshavet – Modning fra funn til definisjon av konsept - Konseptuelle og områderelaterte HMS-utfordinger

  Svein Olav Drangeid, HMS-direktør, OMV

  Tapas & Mingling - Slutt dag 1

 • Arctic Safety 2018 - DAG 2

  Velkommen

  Kunnskap om is, snø og konstruksjoner i Barentshavet

  -Forekomst av is og snø i Barentshavet, Leif J Dalsgaard, sjefsingeniør, Ptil - Sikkerhet for konstruksjoner, Audun S Kristoffersen, sjefsingeniør, Ptil

  Pause

 • Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging på innretninger

  Egnede boreinnretninger i nordområdene

  Roar Sognnes, sjefsingeniør, Ptil

  Innelukkede moduler, eksplosjonstrykk og driftsmessige utfordringer ved sterk kulde

  Liv Ranveig Nilsen Rundell, sjefsingeniør, Ptil

  Vinterisering av innretninger

  Kjell-Gunnar Dørum, spesialrådgiver, Ptil
 • Kunnskap og usikkerhet

  Ptils og næringens arbeid, oppsummering og refleksjoner Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

  Lunsj

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 87 33 18