Hvert år inviterer vi ledere og beslutningstaker fra forskjellige bransjer for å belyse relevante problemstillinger.

Målet med Topplederkonferansen er alltid å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen.

Årets program favnet vidt, og konferansen hadde både foredragsholdere og deltakere fra øverste nivå.